Là chương trình tổng thể, xuyên suốt dành cho học sinh từ khối 1 tới khối 12, Chương trình Kỹ năng Thế kỷ 21 đòi hỏi các giáo viên phải thay đổi rất nhiều trong cách tư duy, tiếp cận, cũng như phương pháp dạy và học tại trường.

"/>

Vinschool tích cực triển khai chương trình Kỹ năng Thế kỷ 21

Thứ Sáu, 02/02/2018, 20:02 (GMT+7)

Là chương trình tổng thể, xuyên suốt dành cho học sinh từ khối 1 tới khối 12, Chương trình Kỹ năng Thế kỷ 21 đòi hỏi các giáo viên phải thay đổi rất nhiều trong cách tư duy, tiếp cận, cũng như phương pháp dạy và học tại trường.


Để đảm bảo chương trình triển khai hiệu quả, Ban Giám hiệu các trường đã xây dựng và bám sát kế hoạch triển khai chi tiết theo từng tuần, liên tục dự giờ hỗ trợ chuyên môn, tổ chức các buổi đào tạo và sinh hoạt chuyên đề về chương trình. Bên cạnh đó, Phòng Chương trình của Hệ thống giáo dục Vinschool cũng liên tục tổ chức các buổi hội thảo dành cho phụ huynh và xây dựng các video clip đào tạo dành cho giáo viên.

Chương trình Kỹ năng Thế kỷ 21 đã được tích hợp vào giảng dạy ở các môn học. Học sinh đã được làm quen và tập luyện những kỹ năng như Góc nhìn, Khách quan và Công bằng, Tìm kiếm và thẩm định thông tin…vv.
Trong chuyến công tác gần đây nhất của mình tới Vinschool, Tiến sĩ Lance G.King cho biết: “Những gì tôi chứng kiến trong chuyến đi này cho thấy, các thầy cô đã quen dần với các bài tập Kỹ năng thế kỷ 21 và tích hợp trong các môn học mình giảng dạy. Tôi thường xuyên trao đổi với các chuyên gia Phòng Chương trình của Vinschool nên nắm khá rõ việc các thầy cô liên tục được đào tạo và hỗ trợ trong thời gian qua”.


Cô Dương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Chương trình Kỹ năng Thế kỷ 21 của Vinschool nhận định chung về việc tích hợp chương trình giáo dục kỹ năng này vào các môn học sau một học kỳ triển khai: “Vì kỹ năng chỉ có thể hình thành qua thời gian, tôi cho rằng, sau một học kỳ thì vẫn còn quá sớm để đánh giá đầy đủ các tác động và hiệu quả mang lại trong việc giáo dục kỹ năng cho học sinh, nhưng với sự phối hợp của Ban giám hiệu, giáo viên và các phụ huynh trong học kỳ I vừa qua, tôi đánh giá chương trình đang được triển khai đúng định hướng đề ra”.


Chương trình Kỹ năng thế kỷ 21 được kỳ vọng sẽ tạo nên những lợi thế đặc biệt cho học sinh Vinschool trong việc cập nhật, rèn luyện và thường xuyên áp dụng các kỹ năng trong học tập và cuộc sống.