Đầu tháng 12/2017, Tiến sĩ Lance G.King - Tác giả cuốn “Cẩm nang Vinsers - Kỹ năng Học tập để Thành công” đã có chuyến công tác lần thứ 3 đến Vinschool. Trong chuyến công tác lần này, Tiến sĩ đã dành thời gian đào tạo giáo viên, trực tiếp tham gia giảng dạy học sinh Vinschool để thị phạm cho giáo viên và tham gia các buổi Hội thảo Phụ huynh tại Hà Nội và TP. HCM.
"/>

Tiến sĩ Lance G.King tiếp tục đào tạo giáo viên Vinschool về chương trình Kỹ năng Thế kỷ 21

Thứ Năm, 01/02/2018, 16:02 (GMT+7)

Đầu tháng 12/2017, Tiến sĩ Lance G.King - Tác giả cuốn “Cẩm nang Vinsers - Kỹ năng Học tập để Thành công” đã có chuyến công tác lần thứ 3 đến Vinschool. Trong chuyến công tác lần này, Tiến sĩ đã dành thời gian đào tạo giáo viên, trực tiếp tham gia giảng dạy học sinh Vinschool để thị phạm cho giáo viên và tham gia các buổi Hội thảo Phụ huynh tại Hà Nội và TP. HCM.


Trong các buổi Đào tạo cho giáo viên, Tiến sĩ đã tập trung hướng dẫn giáo viên dạy kỹ năng Tư duy phản biện và kỹ năng Học tập – Đây là 2 trong số những kỹ năng quan trọng mà Vinschool mong muốn trang bị cho học sinh. Đối với kỹ năng Tư duy phản biện, mục tiêu quan trọng nhất là giúp các thầy cô hiểu rõ phương pháp giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng Quan sát, Tư duy logic, Kết nối kiến thức,… trong từng tiết học, từ đó dần hình thành nên Tư duy phản biện cho học sinh. Với kỹ năng Học tập, các thầy cô được hướng dẫn cách thức phát huy hiệu quả những bài tập kỹ năng để nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

Khi theo dõi tiết dạy của Tiến sĩ Lance G.King với chủ đề Giác quan tại lớp 6B1, giáo viên Vinschool đã được thị phạm cách Tiến sĩ tiếp cận vấn đề và giảng bài cho học sinh, cách sử dụng phương pháp và tài liệu phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả học tập của học sinh trên cơ sở ưu thế của học sinh. Khi học sinh nhận ra mình có ưu thế về thính giác, về thị giác, hình ảnh, xử lý âm thanh hay vận động, các em sẽ sắp xếp việc học tập theo ưu thế giác quan của mình để tăng cường hiệu quả học tập.


Nằm trong kế hoạch tổng thể của chương trình, đợt đào tạo tiếp theo của Tiến sĩ Lance G. King tại Vinschool sẽ diễn ra vào tháng 3/2018.


“Trong đợt đào tạo tới đây, bên cạnh việc đào tạo toàn bộ giáo viên, tôi sẽ tập trung đào tạo 1 nhóm giáo viên nòng cốt lên cấp độ “Chuyên gia” về các kỹ năng để họ có thể đào tạo và hỗ trợ những giáo viên khác trong phạm vi khối mình. Đồng thời, tôi cũng sẽ dành nhiều thời gian tổ chức hội thảo phụ huynh, tập trung hướng dẫn các bài tập kỹ năng trong cuốn Cẩm nang Vinser để phụ huynh có thể cùng làm với con tại nhà. Tôi cũng đang cân nhắc việc tổ chức hội thảo chuyên đề dành cho học sinh cuối cấp về những kỹ năng giúp học sinh thành công trong thi cử hoặc rèn luyện tính bền bỉ” – Tiến sĩ Lance G.King chia sẻ.