Innovation Center - Một trong những không gian sáng chế dành cho học sinh phổ thông đầu tiên tại Hà Nội, nơi học sinh biến mọi ý tưởng sáng tạo thành hiện thực thông qua các ứng dụng công nghệ hiện đại mới đây đã được Vinschool xây dựng tại Trường Tiểu học, Trung học Vinschool The Harmony. Từ tháng 03/2018, Vinschool sẽ triển khai 2 Câu lạc bộ ngoại khoá tại Innovation Center: CLB Sáng tạo sản phẩm thông minh & CLB Lập trình mô phỏng CoderZ."/>

Thông báo CLB Sáng tạo sản phẩm thông minh & CLB Lập trình mô phỏng CoderZ tại Innovation Center

Thứ Sáu, 09/02/2018, 14:02 (GMT+7)

Innovation Center - Một trong những không gian sáng chế dành cho học sinh phổ thông đầu tiên tại Hà Nội, nơi học sinh biến mọi ý tưởng sáng tạo thành hiện thực thông qua các ứng dụng công nghệ hiện đại mới đây đã được Vinschool xây dựng tại Trường Tiểu học, Trung học Vinschool The Harmony. Từ tháng 03/2018, Vinschool sẽ triển khai 2 Câu lạc bộ ngoại khoá tại Innovation Center: CLB Sáng tạo sản phẩm thông minh & CLB Lập trình mô phỏng CoderZ.