"/>

Talk Vinschool số 12 – Q&A về chương trình Học bổng Vinschool 2017

Thứ Sáu, 03/11/2017, 15:11 (GMT+7)

Tiếp theo thông báo về chương trình Học bổng Vinschool phát hành ngày 3/11/2017, Nhà trường xin gửi Quý phụ huynh học sinh bộ hỏi đáp thông tin xoay quanh chương trình này.  

Q: Làm thế nào để tôi chứng minh được điều kiện tài chính của gia đình đang bị ảnh hưởng? Tôi sẽ phải xin xác nhận ở đâu?
A: Phụ huynh vui lòng điền các thông tin trong tờ đơn xin học bổng về hoàn cảnh và tình hình tài chính của gia đình, Nhà trường tin tưởng và xét duyệt dựa trên thông tin phụ huynh cung cấp.

Q: Học bổng có chi trả cho tiền ăn và các chi phí khác không?
A: Học bổng dành cho học phí chương trình chính khoá, không áp dụng với tiền ăn và các chi phí khác.

Q: Trong trường hợp con nghỉ học giữa chừng thì có phải bồi hoàn số tiền học bổng đã nhận không?
A: Nhà trường không yêu cầu học sinh phải bồi hoàn lại học bổng đã nhận nếu nghỉ học giữa chừng.

Q: Nhà trường có ghi là học bổng thường niên, vậy sau mỗi năm học, học bổng này sẽ được đánh giá như thế nào, học bổng có được tự động gia hạn trong năm học tiếp theo hay không? Nếu đánh giá lại thì gia đình có cần làm bộ hồ sơ như ban đầu hay nhà trường sẽ tự đánh giá?
A: Học sinh cần duy trì thành tích học tập và tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Nhà trường với các tiêu chí cụ thể (như trong thông báo) để có thể tiếp tục được nhận học bổng trong các năm học tiếp theo. Học sinh sẽ làm bản báo cáo kết quả học tập, tham gia các hoạt động, phong trào (theo các tiêu chí duy trì học bổng) vào cuối năm học. Hội đồng xét duyệt Học bổng sẽ đánh giá các kết quả đạt được này của học sinh vào cuối năm học để tiếp tục xét duyệt học bổng cho năm sau theo các tiêu chí đã được công bố. Gia đình không cần làm lại bộ hồ sơ như ban đầu.

Q: Có một số bạn học sinh lớp 1 đã rất nổi trội trong các hoạt động học tập và đạt thành tích cao trong các kỳ thi, vậy tại sao học sinh lớp 1 không được tham gia xét duyệt học bổng?
A: Lớp 1 là lớp đầu tiên của bậc học phổ thông nên Nhà trường rất khó để đánh giá năng lực học tập ở bậc phổ thông của học sinh khi học sinh mới vào lớp 1. Vì vậy Nhà trường tiến hành đánh giá và xét học bổng cho học sinh bắt đầu từ khối 2 trở lên.

Q: Số lượng học bổng có chia theo khối hay không hay xếp hạng học sinh từ 1-50 và trao học bổng?
A: Nhà trường không phân bổ số lượng học bổng cố định cho từng khối lớp mà điều này sẽ phụ thuộc vào chất lượng hồ sơ các học sinh xét duyệt học bổng của từng khối lớp.

Q: Việc đánh giá thông qua phiếu nhận xét của Giáo viên chủ nhiệm và Giáo viên bộ môn hiện tại về kiến thức, năng lực, phẩm chất của học sinh liệu có công bằng với học sinh tất cả các lớp hay không?
A: Nhận xét của Giáo viên chủ nhiệm chỉ là một trong các tiêu chí xem xét ở Vòng hồ sơ. Sau khi lọt qua Vòng hồ sơ, tất cả học sinh sẽ cùng tham gia Vòng thi Viết tập trung và sau đó là Vòng phỏng vấn với Hội đồng xét duyệt nên sẽ đảm bảo công bằng với tất cả học sinh.

Q: Trong trường hợp con tôi đạt học bổng, nếu năm sau cháu không đáp ứng được điều kiện duy trì học bổng thì phần phí sẽ được tính như thế nào?
A: Nếu năm sau học sinh không đáp ứng được các điều kiện duy trì học bổng thì học sinh sẽ đóng học phí như lộ trình học phí Nhà trường đã công bố.

Q: Vòng thi viết có thể gây khó khăn cho học sinh lớp 2, lớp 3 hay không vì các con mới bắt đầu học Tập làm văn, chỉ viết được câu và đoạn ngắn?
A: Đề thi viết sẽ do Hội đồng giáo dục và Ban Giám hiệu các cấp đưa ra trên cơ sở phù hợp với học sinh từng lứa tuổi, cũng như yêu cầu tiêu chí chấm cũng sẽ khác nhau ở từng cấp lớp.