Họp Phụ huynh học sinh 1:1

– Thời gian: Ngày 13/1/2018– Địa điểm: Trường Mầm non Vinschool Vinhomes Riverside, Số 3A đường Hoa Phượng, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

– Thời gian: Ngày 13/1/2018
– Địa điểm: 
Trường Mầm non Vinschool Vinhomes Riverside, Số 3A đường Hoa Phượng, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội