fbpx

Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho học sinh”

Thứ Sáu, 07/02/2020, 09:02 (GMT+7)

Chuỗi hội thảo "Đảm bảo an toàn cho học sinh" được Hệ thống giáo dục Vinschool tổ chức cho Phụ huynh và toàn bộ cán bộ nhân viên, giáo viên trên toàn hệ thống nhằm duy trì và nâng cao chất lượng trường học theo tiêu chuẩn CIS. Hội thảo sẽ được diễn ra tại 2 điểm trường Vinschool với thời gian và địa điểm như sau:

Điểm trường Vinschool Central Park:

  • Thời gian: thứ Sáu ngày 07/02/2020
  • Địa điểm: Phòng Hội đồng, trường Tiểu học Vinschool Central Park

Điểm trường Vinschool Times City:

  • Thời gian: thứ Bảy ngày 08/02/2020 và Chủ nhật ngày 09/02/2020
  • Địa điểm: Phòng Thư viện, tầng 5 Trường tiểu học Vinschool T35 Times City