(HCM) Âm nhạc không biên giới

– Thời gian: 19h30, ngày 15/1/2018– Địa điểm: Nhà hát TP.HCM

– Thời gian: 19h30, ngày 15/1/2018
– Địa điểm: Nhà hát TP.HCM