Tin Tức Sự Kiện

Tin tức

Vinsers chia sẻ “Tôi hôm nay là tổng hợp của các sự lựa chọn”

30/12/2021
Hãy‌ ‌cùng‌ ‌lắng‌ ‌nghe‌ ‌những‌ ‌chia‌ ‌sẻ‌ ‌của‌ ‌thành‌ ‌viên‌ ‌trong‌ ‌dự‌ ‌án‌ ‌tiếp‌ ‌theo:‌ “Tôi hôm nay là tổng hợp của các sự lựa chọn”,‌ ‌do‌ ‌Vinsers‌ ‌Cung Quỳnh Khánh Linh và Trần Khánh Ngọc,‌ ‌trường‌ ‌Trung‌ ‌học‌ ‌Vinschool‌ The Harmony ‌thực‌ ‌hiện.‌ ‌
Xem tiếp