fbpx

Vinsers khối 10 trung học Imperia được tư vấn hướng nghiệp chuyên sâu tại Career Day 2024

Thứ Năm, 14/03/2024, 11:03 (GMT)

Ti Career Day cui tháng 2 va qua, Vinsers khi 10 trường Trung hc Vinschool Imperia đã được lng nghe nhng chia s b ích, nhng câu chuyn ngh nghip thc tế, và được tư vn nhng kĩ năng, kiến thc, hành trang cn thiết để theo đui ngành ngh mơ ước t chính các chuyên gia giàu chuyên môn trong 04 lĩnh vc: Công ngh thông tin, Marketing – Truyn thông, Tài chính, Kinh doanh – Qun lí và qun tr. Các chuyên gia ti Career Day năm nay đồng thi cũng chính là các bc ph huynh ti Vinschool Imperia vô cùng tâm lý, có th nm bt và hiu rõ mong mun, nguyn vng ca các Vinsers, t đó mang đến nhng li khuyên vô cùng thiết thc và gn gũi vi các em. 

Vinsers khối 10 nghe những chia sẻ bổ ích trong 04 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Marketing – Truyền thông, Tài chính, Kinh doanh – Quản lí và quản trị

Thông qua bui chia s, các Vinsers đã được gii đáp nhng băn khoăn, thc mc v định hướng ngh nghip tương lai, c th như: L trình công vic ca người theo hc ngành Qun tr kinh doanh là gì? Làm cách nào đểđược công vic khi ngành Marketing đang dn bão hòa? Ngành SEO thc cht là gì? Có nên đi thc tp t năm đầu đại hc không?,… T đó, các em s có căn c để la chn môn hc phù hp vi năng lc và định hướng ca bn thân trong chương trình THPT.

Khép li s kin, bn Qunh Anh lp 10A2 chia s: “Career Day là mt s kin vô cùng b ích. Bác Song [Din gi, Ch tch HĐTV Công ty TNHH Công ngh và Dch v Vin thông Nam Vit] đã gii đáp cho em nhiu băn khoăn cũng như truyn cm hng cho em v vic khám phá bn thân, hiu rõ hơn v đim mnh và nhu cu ca mình”.

Thông qua buổi chia sẻ, các Vinsers đã được giải đáp những băn khoăn, thắc mắc về định hướng nghề nghiệp tương lai

Career Day là hot động hướng nghip thường niên mang tính gn kết, đồng hành gia Nhà trường – Ph huynh và Hc sinh. S kin là mt phn trong chui hot động định hướng ngh nghip dành cho hc sinh ca b phn C vn hc tp trong năm hc 2023 – 2024. đó, Vinsers được chia s, được tư vn và truyn động lc bi chính các bc ph huynh trên bước đường chinh phc cánh ca tương lai.