fbpx

Chương trình đào tạo – câu hỏi thường gặp 1

Thứ Ba, 07/11/2023, 19:11 (GMT+7)

Chương trình giáo dục Phổ thông của Vinschool kế thừa những điểm tiên tiến nhất của các chương trình trên thế giới, cung cấp cho học sinh những năng lực cần thiết để trở thành công dân toàn cầu của thế kỉ 21 – có tư duy và bản lĩnh, sẵn sàng thích ứng để […]

Chương trình giáo dục Phổ thông của Vinschool kế thừa những điểm tiên tiến nhất của các chương trình trên thế giới, cung cấp cho học sinh những năng lực cần thiết để trở thành công dân toàn cầu của thế kỉ 21 – có tư duy và bản lĩnh, sẵn sàng thích ứng để sống hạnh phúc và thành công, cống hiến trí tuệ và đóng góp tài năng cho cộng đồng trong một thế giới nhiều biến động.

Chương trình các môn học của Vinschool được thiết kế dựa trên các nghiên cứu bài bản, khoa học, đảm bảo tính thống nhất từ chuẩn đầu ra đến phương pháp giảng dạy và đánh giá. Các môn học tại Vinschool được tổ chức theo mô hình 5 lĩnh vực, gồm Ngôn ngữ, Xã hội và nhân văn, Toán và Công nghệ thông tin, Khoa học tự nhiên, và Phát triển cá nhân. Mỗi môn học đều đáp ứng các yêu cầu cần đạt trong chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo và chuẩn đầu ra của các chương trình quốc tế uy tín. Học sinh của Vinschool vì vậy vừa được phát triển các năng lực chuyên môn đặc thù, vừa được trang bị các năng lực liên môn như kĩ năng thế kỉ 21, tư duy công dân toàn cầu, kĩ năng số, tư duy phản biện. Các môn học được giảng dạy theo cách tiếp cận lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phân hóa việc dạy và cá nhân hóa việc học, nâng cao khả năng tự học và tự nghiên cứu, sáng tạo của học sinh.

Hiện nay, Vinschool cũng là trường cung cấp nhiều lựa chọn môn học chương trình Cambridge nhất tại Việt Nam với 5 môn IGCSE bậc Tiểu học và Trung học cơ sở, 8 môn IGCSE và 12 môn AS/A-Level. Chương trình tại Vinschool là chương trình của Bộ Giáo dục được tích hợp với Chương trình Quốc tế Cambridge, kết hợp với các môn học đặc thù chỉ có tại Vinschool như Giáo dục Kỹ năng Phẩm chất (CLISE), Công dân Toàn cầu (GCED) và Việt Nam học, chuẩn bị cho học sinh thành công vượt trội trong môi trường toàn cầu, với thế mạnh là bản sắc dân tộc Việt. Hệ thống giáo dục Vinschool cũng là hệ thống giáo dục tiên phong trong việc xây dựng mô hình “Đại học thu nhỏ” ở bậc phổ thông. Mô hình này cho phép học sinh tự lựa chọn môn học trong gần 50 môn nhà trường cung cấp, bao gồm các môn học đại cương (Advanced Placement – AP) ở bậc đại học.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tố chức đa dạng các hoạt động ngoại khóa cho học sinh với nhiều lĩnh vực như thể thao, ngôn ngữ, khoa học, nghệ thuật, định hướng nghề nghiệp và kĩ năng, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY