fbpx

Doãn Vân Anh

"Quá trình học tập ở Vinschool đã giúp mình rất nhiều ví dụ như là kỹ năng thuyết trình, làm slide, làm bài tập nhóm. Mình đã đạt điểm tuyệt đối 40/40 trong bài thi đầu vào. Những kỹ năng mình học được tại Vinschool đã giúp mình có kết quả học tập tốt, đặc biệt là môn Tiếng Anh và Xác suất thống kê."
  • Cựu học sinh trường THPT Vinschool Times City - Sinh viên chương trình Chất lượng cao, Khoa Tài chính Doanh nghiệp, Học viện Tài Chính

Những kỹ năng được học ở Vinschool giúp mình đạt được kết quả 40/40 vào lớp Chất lượng cao của Học viện Tài chính

Là sinh viên năm thứ 2 chương trình Chất lượng cao, Khoa Tài chính Doanh nghiệp, Học viện Tài Chính, Vân Anh cho biết lợi thế tiếng Anh và những kỹ năng được học ở Vinschool không chỉ giúp bạn đạt kết quả tốt trong quá trình học Đại học mà bạn còn có thể vận dụng trong công việc part-time hiện tại của mình với vai trò trợ giảng.