Vinsers tự tin thảo luận bằng tiếng Anh với ngôi sao Hollywood Dương Tử Quỳnh