(HCM) Book Fair 2017 – Tiết mục Nhịp điệu của sách: Hành tinh hòa bình – Khối 3 – Tiểu học Vinschool Central Park