(HCM) Hội Xuân 2018 – Tiết mục Vũ khúc sôi động – Tiểu học Vinschool Central Park