(HN) Vinsers vui Tết Trung thu 2018 – Trung học Vinschool Times City