(HN) Hội xuân Vinsers – Tet Fair 2019 – Tiểu học, Trung học Vinschool Thăng Long