(HN) Trải nghiệm Hội xuân 2019 – Mầm non Vinschool Times City T1-T2