(HCM) Ngày hội Trải nghiệm STEM Fair 2019 – Tiểu học, Trung học Vinschool Central Park