Góc Phụ Huynh

THÔNG BÁO V/v Sử dụng đồng phục Thể chất

20/08/2019
Sau quá trình cân nhắc để tìm phương án trang phục phù hợp dành cho học sinh trong các hoạt động Thể chất, năm học 2019 - 2020, Vinschool đã thay đổi mẫu mã đồng phục Thể chất cho học sinh Tiểu học, Trung học.
Xem tiếp