Danh sách đồ dùng học tập dành cho học sinh Trung học (Miền Bắc)

Nhà trường xin gửi tới Quý Phụ huynh và học sinh Danh sách đồ dùng học tập năm học 2020 – 2021 của khối Trung học (Miền Bắc) như sau:

– Danh mục đồ dùng học tập cấp THCS: xem TẠI ĐÂY

– Danh mục đồ dùng học tập cấp THPT: xem TẠI ĐÂY