Nhà trường xin gửi tới Quý Phụ huynh và Học sinh Danh sách đồ dùng học tập năm học 2018 - 2019 của khối Tiểu học Vinschool Hệ Tiêu chuẩn."/>

Danh sách đồ dùng học tập dành cho học sinh Tiểu học Hệ Chuẩn Vinschool

– Danh mục đồ dùng học tập Khối 1 xem tại đây

– Danh mục đồ dùng học tập Khối 2 xem tại đây

– Danh mục đồ dùng học tập Khối 3 xem tại đây

– Danh mục đồ dùng học tập Khối 4 xem tại đây

– Danh mục đồ dùng học tập Khối 5 xem tại đây