fbpx

Advanced Placement (AP)

Năm 2022, Vinsers THPT đã tham gia Chương trình AP (Advanced Placement) với 13 môn: AP Chemistry (Hoá học), AP Biology (Sinh học), AP Microeconomics (Kinh tế vi mô), AP Macroeconomics (Kinh tế vĩ mô), AP Psychology (Tâm lý học), AP Computer Science A (Khoa học máy tính), AP Computer Science Principles (Khoa học máy tính), AP 2D Art & Design (Nghệ thuật và Thiết kế 2D), AP Calculus AB (Giải tích), AP Calculus BC (Giải tích), AP Environmental Science (Khoa học Môi trường), và AP Statistics (Xác suất thống kê), và AP Physics 2 (Vật lý).

Theo kết quả mới nhất từ College Board, học sinh Vinschool đã đạt được những kết quả ấn tượng:

70% bài thi đạt điểm từ 3/5 trở lên, trong đó 100% học sinh đạt được thành tích này đối với 3 môn AP 2D Art & Design, AP Environmental Science và AP Physics 2;

40% bài thi đạt điểm 4/5 – Xuất sắc và 5/5 – Rất xuất sắc ở tất cả các môn, trong đó 100% học sinh đạt được thành tích này trong môn AP Environmental Science và AP Physics 2;

Tỉ lệ bài thi đạt điểm từ 3/5 trở lên trong 6 môn AP (2D Art & Design, AP Calculus BC, AP Biology, AP Chemistry, AP Environmental Science, AP Physics 2) cao vượt trội so với thành tích trung bình các trường tại Việt Nam và trên thế giới.

Chúc mừng các Vinsers giành điểm xuất sắc 4/5 và các Vinsers giành điểm rất xuất sắc 5/5 trong kỳ thi AP

Vinschool là hệ thống giáo dục tiên phong triển khai mô hình đào tạo tín chỉ ở bậc phổ thông, trong đó học sinh được lựa chọn từ khoảng 50 môn học, bao gồm cả những môn ở bậc đại học trong chương trình Advanced Placement (AP).