CLB THÍ NGHIỆM KHOA HỌC VUI (RENSEI)

KHOA HỌC VUI

Funex (Thí nghiệm khoa học vui) là môn học khoa học thực nghiệm mà qua đó Học sinh được tự tay thực hiện các thí nghiệm khoa học thú vị được thiết kế dành riêng cho Học sinh Tiểu học. Chương trình học xây dựng từ giáo trình của các trường học Nhật Bản, học viện Waseda và cải tiến để phù hợp với Học sinh Việt Nam.

Khóa học Khoa học vui giúp Học sinh nâng cao khả năng quan sát và phán đoán kết quả, làm quen với các kiến thức cơ bản của các môn khoa học tự nhiên, hình thành kỹ năng thực hành, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, tính kỉ luật, ngăn nắp và tiết kiệm.

Học phí:

  • 4.275.000 đ/Học kỳ
  • 8.122.500 đ/Cả năm.