CLB THÁCH THỨC SÁNG TẠO (INNEDU)

Đến với CLB BIC Kids, Học sinh được học tập các kỹ năng thông qua thực hiện các nhiệm vụ dự án: learning zone, mini garden, Sense Story. Qua đó, các em phát triển kỹ năng: CNTT và truyền thông, giải quyết vấn đề, phân tích – tổng hợp, tư duy sáng tạo, thuyết trình. ​

Học sinh được học tập các kỹ năng thông qua thực hiện các nhiệm vụ dự án, qua đó định hướng Học sinh tham gia cuộc thi Bright Ideals Challenge Quốc gia và Châu Á.

Đây là cơ hội để các em phát triển kỹ năng: CNTT và truyền thông, giải quyết vấn đề, phân tích – tổng hợp, tư duy sáng tạo và thuyết trình. ​

Học phí:

  • 4.050.000 đ/Học kỳ
  • 7.695.000 đ/Cả năm.