CLB KINH TẾ KINH DOANH YREB

Chương trình Kinh tế, khởi nghiệp được thiết kế để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tại đây, các em được tiếp cận những nguyên lý cơ bản về kinh tế học và nắm được quy trình cơ bản để khởi nghiệp qua việc định hướng học tập, ý tưởng, tạo lập nhóm, lập chiến lược, hoạch định và kiểm soát.

Các em sẽ được bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, thể hiện tư duy sáng tạo trong các ý tưởng kinh doanh. Học sinh có kĩ năng mềm để xây dựng và quản lý nhóm khởi nghiệp, thiết kế được quy trình tổ chức cho dự án khởi nghiệp của nhóm đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, Học sinh còn được tìm hiểu quy trình gọi vốn, cách tiếp cận các quỹ đầu tư cho dự án của mình.

Sau khóa học, Học sinh sẽ tập trung truyền thông cho dự án khởi nghiệp, trình bày trước Ban cố vấn và tiến hành gọi vốn thử nghiệm.

Học phí:

  • 3.375.000 đ/Học kỳ
  • 6.412.500 đ/Cả năm