CLB 3D DESIGN (INNEDU)

 

CLB 3D design hỗ trợ các em trong quá trình hiện thực hóa ý tưởng, biến ý tưởng trên giấy thành mô hình thực tế với bút vẽ 3D và công nghệ in 3D.​ Qua đó, các em phát triển kỹ năng: vận động tinh, giải quyết vấn đề, phân tích – tổng hợp, tư duy sáng tạo, thuyết trình. ​

Học phí:

  • 4.050.000 đ/Học kỳ
  • 7.695.000 đ/Cả năm.

.