fbpx

Trại hè du học & trải nghiệm

Trại hè GreenTech Robotics (Singapore)

Trại hè Future Me (Canada)

Trại hè khám phá (New Zealand)

Trại hè Discover Me (Nhật Bản)

Trại hè Discover Me: Gaia's Call (Hòa Bình/Đà Nẵng/Vũng Tàu)

Trại hè Future Me: Titan's Race (Hòa Bình/Đà Nẵng/Vũng Tàu)

ĐĂNG KÍ TRỰC TUYẾN

Quý Phụ huynh vui lòng điền thông tin đăng ký cho học sinh tại đây để được tư vấn và hướng dẫn các thủ tục ghi danh