Sự kiệnMầm nonVinschool Thăng Long (Hà Nội)

Trải nghiệm tại trang trại giáo dục Erahouse

Chuyến tham quan, trải nghiệm tại trang trại giáo dục Erahouse của các Vinsers trường Mầm non Vinschool Thăng Long sẽ diễn ra với thời gian, địa điểm như sau:
- Thời gian: Ngày 26/04/2019
- Địa điểm: Trang trại giáo dục Erahouse, Long Biên, Hà Nội