Sự kiệnMầm nonVinschool Royal City (Hà Nội)

Thăm Lăng Bác Hồ

Chuyến thăm Lăng Bác của các Vinsers trường Mầm non Vinschool Royal City R5 sẽ diễn ra với thời gian, địa điểm như sau:
- Thời gian: Ngày 25/04/2019
- Địa điểm: Lăng Bác, số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội